هوالعزیز
رای امروز نمایندگان جاسبی در مجلس شورای اسلامی برای تسهیل وقف غیرقانونی دانشگاه آزاد نشان داد که اکنون زمان عمل به بند میم وصیتنامه امام است. وقتی قاضی دادگاه به نفع جاسبی رای میدهد و مجلس هم او را تایید می کند مردم خود باید وارد صحنه شوند.
یکی از مهمترین کارها اطلاع رسانی و افشای حامیان فساد مدیریت فعلی دانشگاه آزاد است. این وبلاگ به همین منظور تاسیس شده و دست یاری همه دانشجویان و جوانان حق طلب و عدالت محور را به گرمی می فشارد.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 30 خرداد 1389    | توسط: جوان ضد فساد    |    |
حمایت کنید()